Hlavní výhodou korozivzdorných ocelí je právě jejich korozní odolnost, která je daná chemickým složením
Korozivzdorné (nerezové ocel)

Základním prvkem je železo a k tomu se pak přidávají další prvky (legující prvky), pro zvýšení korozní odolnosti jsou podstatné chrom a nikl, pro zvýšení tvrdosti uhlík, další prvky jako je například mangan, molibden, cobalt, křemík, vanad a další jsou do oceli přidávány pro ovlivnění dalších vlastností, jako je houževnatost, otěruvzdornost atd. , přičemž každý prvek má vliv na více vlastnotí. Nejčastějším základním složením pro kalitelnou korozivzdornou ocel je želez + uhlík Min. 0,3% + chrom min 13,5%. Vyvoj jde však stále dopředu a to co platilo před pár lety je už dnes jinak, vznikají nové oceli a technologie, v některých ocelích je uhlík částečně nahrazen nitrogenem dusíku, rozvoj práškové metalurgie umožňuje vytvořit oceli s novým složením a nové práškové oceli předčí i spoustu nástrojových a uhlíkových ocelí.

Pro použití na výrobu čepele je však potřeba zdúraznit, že většina kalitelných, korozivzdorných ocelí pro výrobu nože nemá tak vysokou korozní odolnost jako nekalitelné korozivzdorné oceli určené do potravinářského a chemického průmyslu a pokud dojdou do styku s agresivním prostředím (například kyseliny, sůl nebo jiné kovy), mohou zčernat nebo rezivět. Také je nutno dodat, že pro korozní odolno jsou důležité i jiné faktory než jen chemické složení, podstatná je také povrchová úprava a tepelné zpracování. Čím lesklejší povrch, tím je odolnost vyšší, naopak nevhodné jsou leptané povrchy které mohou ocel i zničit.

<p>Ocelové pláty dodávám stříhané nebo řezané vodním paprskem, dle druhu oceli může být povrch buď broušený, tryskaný nebo okujený, podle toho se může na oceli vyskytovat mírná koroze, povrch může být mírně mechanicky poškozený nebo prohlý.Bez ohledu na kvalitu dodaného povrchu dpoporučujeme vždy povrch odbrousit alespoň 0,1mm!!!